03-5463555 | English

יקר תל אביב

תרומה

"צו החיים תן וקח. כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי משאין בו שניהם כאחד - הריהו כאילן סרק."  רבי יצחק מזידיטשוב

 

אנחנו מזמינים אתכם, חברי הקהילה וכל הבאים בשערינו, לבנות ולחזק איתנו את הלימוד ופעולות הקהילה ביקר, וכך להשקיע בעתידו של יקר. תרומותיכם מאפשרים לנו להמשיך לממש את החזון של יקר, לקיים פעילויות, ולהעשיר את הלימוד הן בקורסים ושיעורים, והן בבית המדרש הפתוח.

טופס התרומה המקוון שלנו הינו מאובטח. התרומות מוכרות לצורכי מס. 

 

תמכו בקהילת יקר:
ניתן להקדיש פעילות או שיעור מסוים לעילוי נשמת קרובים או לציון אירוע חגיגי:

 • 400 ₪: הקדשת שיעור לעילוי נשמת יקירכם

 • 1000 ₪: הקדשת מפגש של בימ"ד הפתוח

 • 500-1500 ₪: קידוש בשבת או בחג

 • 800 ₪: תפילת ילדים לחודש אחד
   

תמכו במרכז יקר:

ועזרו לנו להעשיר את הקהילה, לימוד, ופעילויות תרבות ויצירה:

השקיעו בעתיד ובחזון מרכז יקר בתל אביב,

 • 7,000 ₪ תפילת קבלת שבת

 • 13,000 ₪ ארוחת שבת קהילתית לעולים חדשים

 • 18,000 ₪ תרומה לקרן יצירה [קישור]

 • 36,000 ₪ סדרת שיעורים שבועיים במשך שנה

 • 150,000 ₪ תמיכה לתכנית בית מדרש פתוח (כולל תכנית לחיילים) למשך שנה

ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:

העברה בנקאית

לחשבון מספר 235434,

בנק הפועלים, סניף 574

על שם 'המרכז הדתי עטרת צבי' 

תשלום מאובטח באשראי או Pay Pal

לתרומה לחצו כאן

Yakar Tel Aviv | 6 Jericho Street |  03-5463555 |     יקר תל אביב | YouTubeyakar.telaviv@gmail.com

 • Black Facebook Icon