03-5463555 | English

יקר תל אביב

חברות בקהילת יקר ושמירת כסאות לימים הנוראים תשע"ח

לקראת השנה החדשה והימים הנוראים, קהילת יקר תל אביב מקדמת בברכה חברים חדשים ומאפשרת לחברים וותיקים לחדש את חברותם. 

חברי הקהילה וכל הבאים בשערינו מוזמנים לשאת עמנו בעול הנעים של קיום הפעילות בקהילה ושל תחזוקת המקום, ולהזמין מקומות ישיבה לימים הנוראים באמצעות תשלום דמי חבר.

דמי החבר מיועדים לכיסוי הוצאות תחזוקת המקום לאורך השבוע, ובשבת בפרט: החשמל, המים, הניקיון, הקידושים והוצאות נוספות המאפשרים לנו לקיים מרכז ייחודי ועשיר בפעילות ותוכן. 

 

אנו מבקשים מכל הבאים בשערי יקר, לשלם דמי-חבר על מנת שנוכל לכסות את הוצאות התשתיות מהם נהנים כולנו.

*על מנת להשלים את ההרשמה יש למלא את הטופס המקושר. כל השאלות הינן רשות ואין צורך לענות על כולן

דמי החבר השנתיים + שמירת כיסא לימים הנוראים: 

יחיד - 550 ש"ח

זוג - 1000 ש"ח

משפחה (עד 5 נפשות) - 1500 ש"ח

זוג צעיר - 700 ש"ח

ותיק (מעל גיל 70) - 350 ש"ח

צעירים וסטודנטים (עד גיל שלושים) - 350 ש"ח

​​

שמירת מקום לימים הנוראים לאורחים שאינם מתפללים איתנו במשך השנה:

ר"ה + יום כיפור - 350 ש"ח

ר"ה או יום כיפור - 200 ש"ח 

את כל התשלומים ניתן לבצע באמצעות האינטרנט בקישור פה, קבלה תמסר בדואר האלקטרוני. 

​אם נתקלתם בבעיות בהעברת התשלום ניתן לפנות למשרד 03-5463555 או לאלישב 058-7787501. 

Yakar Tel Aviv | 6 Jericho Street |  03-5463555 |     יקר תל אביב | YouTubeyakar.telaviv@gmail.com

  • Black Facebook Icon